Ciele

  • upevniť postavenie u tradičných odberateľov a rozšírenie ich okruhu
  • rozšírenie výrobného sortimentu vyplývajúceho z potrieb zákazníkov, s dôrazom na kvalitu uplatňovanú v rámci európskych štandartov
  • poskytovanie komplexných služieb zákazníkom s dodávkami technologických celkov a špeciálnych konštrukcíí so zabezpečením pozáručných servisov a diagnostických činností
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie