Diagnostika

  • bezdemontážna diagnostika čerpacej a vákuovej techniky priamo v prevádzkach u zákazníka
  • meranie hydraulických parametrov čerpacej techniky
  • meranie technického stavu mechanických častí čerpacej techniky zariadením od firmy SKF
  • optické meranie súososti hriadeľov laserovým zariadením od firmy SKF
  • posúdenie vhodnosti zariadenia z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti
  • kontrola stavu technológie vplývajúca na funkčnosť zariadenia
  • návrhy optimálneho riešenia na základe výsledkov diagnostiky
  • vyhodnotenie diagnostiky vo forme protokolu

 


Diagnostika v teréne Gajary, vertikálne ponorné čerpadlá
Parametrické skúšky vákuovej stanice AE Jaslovské Bohunice
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie