História

História podniku a jeho existencia má niekoľko významných etáp, ktoré postupne dospeli do súčasnosti:

Významné etapy spoločnosti

v roku 1948 - položenie základného kameňa
v roku 1950 - zahájenie výroby stožiarov pre vysoké napätie a ľahkých oceľových konštrukcií
v roku 1953 - začiatok výroby čerpadiel
v roku 1969 - vznik národného podniku so začlenením do VHJ SIGMA Olomouc
v roku 1979 - vznik koncernového podniku so začlenením do koncernu SIGMA Olomouc
v roku 1990 - zánik koncernu SIGMA a vznik samostatného štátneho podniku SIGMA Závadka nad Hronom
1. 1. 1994 - privatizácia firmou Slovpump a.s.
2. 3. 1999 - pokračovanie v tradícii výroby čerpadiel spoločnosťou SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. v Závadke nad Hronom

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie