Predaj

Hlavným predajným sortimentom spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. sú čerpadlá a vývevy určené najmä pre priemyselné aplikácie, chémia, farmácia, energetika, potravinárstvo, zásobovanie vodou, požiarne systémy ale i domácnosti. Pomerne široký sortiment pokryje veľký rozsah požiadaviek.

Predaj čerpacej a vákuovej techniky je špecifický tým, že je potrebné poznať skutočné potreby zákazníka a na základe týchto informácii ponúknuť vhodné zariadenie.

V prípade záujmu o kúpu  výrobku z nášho výrobného sortimentu kontaktujte obchodné oddelenie obchod@slovpump.sk, priamo obchodných zástupcov alebo na tel. č.: +421 48 6183 395.

V prípade, že hľadáte komplexnejšie riešenie v oblasti dopravy kvapalín, pár a plynov, je naše obchodno-technické oddelenie pripravené na základe požiadavky, vycestovať, obhliadnuť prevádzku resp. miesto inštalácie zariadenia a následne spracovať cenovú ponuku, ktorá ponúka vysoko odborné technické riešenie.

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie