50-NFM-125

50-NFM-125

Samonasávacie čerpadlo je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 4,5m. Použitie je najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.

Použitie

Samonasávacie čerpadlo je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 4,5m. Použitie je najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie. Čerpaná kvapalina špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3, prípadne s obsahom 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín / piesok, drť / s granuláciou max. 3 mm, do teploty 40 °C a kyslosti 6 až 7,5 pH pri 20 °C.

Konštrukcia

Samotné čerpadlo je konštruované ako horizontálne. Skladá sa z hydraulickej a mechanickej časti. Hydraulickú časť tvorí teleso, ktoré sa skladá z nedeliteľných súčastí sacieho a výtlačného priestoru, jednoduchej špirály a prietokového otvoru , slúžiaceho na cirkuláciu vody v telese pri počiatočnom nábehu čerpadla. Na čelnej strane telesa je umiestnený sací nadstavec so spätnou klapkou, ktorá zabraňuje odvodneniu priestorov čerpadla a sacieho potrubia pri prerušení prevádzky. V špirálovej časti telesa je umiestnené polootvorené obežné koleso, letmo uchytené na hriadeľ. Na čelnej strane obežného kolesa sa v telese nachádza vymeniteľná príložka. Na hornej časti telesa čerpadla je otvor uzavretý zátkou, ktorým sa zavodňuje čerpadlo pred prvým spustením.
Mechanickú časť vo vyhotovení 00 tvorí ložiskové teleso, ktoré je zároveň aj upchávkovou časťou. celý rotor je uložený vo dvoch valivých ložiskách. Hriadeľ v upchávkovom priestore je utesnený mechanickou upchávkou.
Mechanickú časť vo vyhotovení 000 tvorí spájacie teleso a veko. Vo veku je uložený rotor v jednom valivom ložisku. V spájacom telese je osadené vymeniteľné upchávkové puzdro, ktoré plní funkciu klzného ložiska. Hriadeľ v upchávkovom priestore je utesnený stláčaným upchávkovým tesnením a chránený vymeniteľným puzdrom.
U čerpadla monoblokového prevedenia 010 rotor čerpadla tvorí predĺžený hriadeľ motora. Čerpadlo, spájacie teleso a elektromotor sú spojené v jeden kompaktný celok. Hriadeľ v upchávkovom priestore je utesnený stláčaným upchávkovým tesnením a chránený vymeniteľným puzdrom.
Sacie a výtlačné potrubie sa k čerpadlu pripája pomocou prírub. Pre pojazdné agregáty sa na požiadavku dodáva sacie a výtlačné potrubie z tlakovosacích hadíc. Dĺžka sacieho potrubia je štandardne 5 a 2,5 m výtlačného 2,5 m. ť aj iné. Sacie potrubie je ukončené sacím košom a výtlačné hasičskou rýchlospojkou C 52.
Agregáty s pohonom elektromotorom v mobilnom vyhotovení sú vybavené motorovým ochranným spínačom ESM 1-4 a prívodkou typu 3P+PE, 16A, 400V.

Prevedenie

LN - teleso čerpadla, obežné koleso, príložka, sací a výtlačný nadstavec, ložiskové teleso sú zo sivej liatiny, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa je z mosadze.
Čerpacie agregáty sú dodávané:
- Prevedenie 000 a 010 s mäkkou upchávkou (stláčaná)
- Prevedenie 00 s mechanickou upchávkou.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
monoblokové čerpadlo
čerpadlo na spoločnom základovom ráme s pohonom
čerpadlo na podvozku s pohonom
podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Agregát Max.
prietok
[l/s]
Max.
dopravná
výška [m]
Max. príkon
agregátu
[kW]
Pohon Výkon
elmot.
[kW]
Otáčky
[1/min]
Hmotnosť
agregátu
[kg]
50-NFM-125-11,5-LN-010-91
50-NFM-125-11,5-LN-010-92
50-NFM-125-11,5-LN-00-9
50-NFM-125-11,5-LN-00-20
6 21 1,3 Elektromotor 1,5 2870 42
34
48
58
50-NFM-125-11,5-LN-000-24
50-NFM-125-11,5-LN-00-24
7,5 30 2,4 Benzínový motor
HONDA G150
2,85 3600 46
44

* 20 - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a s elektromotorom na podvozku
* 90 - monoblok
* 91 - monoblok na podvozku
* 92 - monoblok na podložke
* 93 - monoblok pre pevné potrubie
* 94 - monoblok pre pevné potrubie na podložke

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie