50-NFQ-125

50-NFQ-125

Samonasávacie čerpadlo je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 6 m. Použitie je najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.

Použitie

Samonasávacie čerpadlo je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 6 m. Použitie je najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie. Čerpaná kvapalina špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3, prípadne s obsahom 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín / piesok, drť / s granuláciou max. 4 mm, do teploty 60 °C a kyslosti 6 až 7,5 pH pri 20 °C pre LC a AL materiálové vyhotovenie. Pre materiálové vyhotovenie ZC je rozsah pH 1 až 14.

Konštrukcia

Samotné čerpadlo je konštruované ako horizontálne. Skladá sa z hydraulickej a mechanickej časti. Hydraulickú časť tvorí teleso, ktoré sa skladá z sacieho a výtlačného priestoru, jednoduchej špirály a prietokového otvoru, slúžiaceho na cirkuláciu vody v telese pri počiatočnom nábehu čerpadla. Na čelnej strane telesa je umiestnené sacie teleso so spätnou klapkou, ktorá zabraňuje odvodneniu priestorov čerpadla a sacieho potrubia pri prerušení prevádzky. Na hornej časti telesa je umiestnené výtlačné teleso a zavodňovací zazátkovaný otvor, slúžiaci na zavodnenie čerpadla pred uvedením do prevádzky. V špirálovej časti telesa je umiestnené polootvorené obežné koleso, uchytené na hriadeľ.
Mechanickú časť tvorí spájacie teleso, opatrené pätkami pre upevnenie na základ a ložiskové teleso, v ktorom je vo dvoch guľkových ložiskách uložený celý rotor. Hriadeľ v upchávkovom priestore je utesnený mechanickou upchávkou. Priestor za mechanickou upchávkou je domazávaný EKO olejom. U čerpadla monoblokového prevedenia s pohonom elektromotor, rotor čerpadla tvorí predĺžený hriadeľ motora. Čerpadlo, spájacie teleso a elektromotor sú spojené v jeden kompaktný celok.
U monoblokového vyhotovenia s benzínovým motorom Honda spojovací kus plní aj funkciu ložiskového telesa. Hriadeľ čerpadla je uložený v guličkových ložiskách, je dutý a v jeho vnútri sa nachádza vystupujúci koniec hriadeľa motora. Týmto sa zabezpečilo že chvenie hriadeľa spaľovacieho motora sa neprenáša ani na mechanickú upchávku ani na obežné koleso.

Prevedenie

LN - teleso čerpadla, obežné koleso, príložka, sací a výtlačný nadstavec, ložiskové teleso sú zo sivej liatiny, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa je z mosadze.
Dodávané s mechanickou upchávkou.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
monoblokové čerpadlo
čerpadlo na spoločnom základovom ráme s pohonom
čerpadlo na podvozku s pohonom
podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Čerpadlo Max.
prietok
[l/s]
Max.
dopravná
výška [m]
Max. príkon
[kW]
Druh pohonu Výkon
[kW]
Otáčky
[1/min]
Hmotnosť
agregátu
[kg]
50-NFQ-125-12,5-LN-020-9
50-NFQ-125-12,5-LN-010-90
6 21 1,3 Elektromotor 1,5 2870 41
47
50-NFQ-125-12,5-LN-030-90 7,5 30 2,4 Benzínový motor
HONDA G150
2,85 3600 46

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE:
9 – monoblok
90 – monoblok v prenosnom ochrannom ráme

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie