DSP

DSP

Čerpadlá DSP sú určené pre ťažkú a trvalú prevádzku v cukrovaroch k doprave difúznej šťavy, kalovej šťavy filtrovanej ľahkej i ťažkej, ďalej k vysladzovaniu saturačného kalu a pre dopravu brydovej vody z vákua do max. teploty 105°C.

Použitie

Čerpadlá DSP sú určené pre ťažkú a trvalú prevádzku v cukrovaroch k doprave difúznej šťavy, kalovej šťavy filtrovanej ľahkej i ťažkej, ďalej k vysladzovaniu saturačného kalu a pre dopravu brydovej vody z vákua do max. teploty 105°C. V prevedení LC sa výhodne uplatňujú v chemickom priemysle predovšetkým pre dopravu čpavkovej vody, lúhov a iných alkalických kvapalín čistých i mierne znečistených.
Prietok od 2,2 do 118 l/s, Dopravná výška od 11 do 80 m.

Konštrukcia

DSP sú dvojstupňové odstredivé špirálové čerpadlá. Telesá sú horizontálne delené. Čerpadlá DSP sú pravotočivé. Pri rozoberaní čerpadla nie je potrebné odpojiť špirálu od sacieho a výtlačného potrubia.
Upchávka mäkká v prevedení 00
Upchávka mechanická v prevedení 100

Prevedenie

LC - telesá čerpadla spodná a horná časť, teleso ložiska, strmeň konzoly, upchávkové púzdra, tesniace kruhy, sú zo sivej liatiny, obežné koleso je z oceľoliatiny, hriadeľ je z konštrukčnej ocele
LU - telesá čerpadla spodná a horná časť, teleso ložiska, strmeň konzoly, sú zo sivej liatiny, obežné koleso je z chrómovej ocele, tesniace kruhy, rozperné púzdro je z bronzu, upchávkové púzdro je z ocele, hriadeľ je z konštrukčnej ocele

Cukrovarnícke čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie