HRON

HRON

Samonasávacie kalové čerpadlá HRON sú riešené ako mobilné protipovodňové a hasičské čerpacie stanice určené predovšetkým na použitie pri krízových a živelných udalostiach na odčerpávanie záplavových vôd, vôd z výkopov a hasenie požiarov v exteriéri. Sú schopné čerpať zakalenú vodu s obsahom do 5 % hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Prietok od 2 do 80 l/s pri dopravnej výške od 6 do 26 m.

Použitie

Samonasávacie kalové čerpadlá HRON sú určené predovšetkým na použitie pri krízových a živelných udalostiach na odčerpávanie záplavových vôd, vôd z výkopov a hasenie požiarov v exteriéri. Sú schopné čerpať zakalenú vodu s obsahom do 5 % hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Prietok od 2 do 80 l/s pri dopravnej výške od 6 do 26 m.

Konštrukcia

Hydraulickú časť tvorí teleso čerpadla, v ktorom sa nachádza sací a výtlačný priestor. Medzi telesom čerpadla a sacím nadstavcom je umiestnená spätná klapka, ktorá zabraňuje úniku kvapaliny z telesa späť do sacieho potrubia pri prerušení prevádzky. V telese čerpadla je umiestnené polootvorené obežné kolo, letmo uchytené na hriadeli. Mechanickú časť tvorí ložiskové teleso, ktoré je zároveň aj upchávkovou časťou. Celý rotor je uložený vo dvoch guličkových ložiskách, ktoré sú mazané tukom.
Čerpadlá sú vybavené mechanickou upchávkou.

Prevedenie

LN - teleso čerpadla, obežné koleso, príložka, sací a výtlačný nadstavec, ložiskové teleso sú zo sivej liatiny, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa je z mosadze.
AL - teleso čerpadla, príložka, sací a výtlačný nadstavec sú z hliníka, obežné koleso zo sivej liatiny, hriadeľ z konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa je z mosadze.
Materiálové prevedenie čerpadla sa volí podľa čerpanej kvapaliny.
Dodávané na podvozku alebo prenosné. Pohon čerpadla spaľovací motor, alebo elektromotor.

Rozsah dodávky

1 - samotné čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
9 - čerpadlo s pružnou spojkou, s elektromotorom na spoločnom základovom ráme
10 - čerpadlo s pružnou spojkou, so spaľovacím motorom na spoločnom ráme
20 - čerpadlo s pružnou spojkou, s elektromotorom na podvozku
22 - čerpadlo s pružnou spojkou, so spaľovacím motorom na podvozku
41 - čerpadlo s remenicami, so spaľovacím motorom na podvozku

Samonasávacie kalové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie