NFJU – Fekal

NFJU – Fekal

Čerpadlá sú určené na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody s obsahom vláknin, plynov a drobných častíc max. veľkosti 12 mm, max. špecifická hmotnosť 1500kg/m3, teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Použitie

Čerpadlá sú určené na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody s obsahom vláknin, plynov a drobných častíc max. veľkosti 12 mm, max. špecifická hmotnosť 1500kg/m3, teplota max. 35 °C.
Maximálny dovolený ponor 10 m.
Používajú sa pri čerpaní vody zo žúmp, stavebných výkopov, pivníc, nádrží, bazénov, a pod.
Prietok od 1 do 4,2 l/s, Dopravná výška od 3 do 9 m.

Konštrukcia

Čerpadlá sú riešené ako monoblokové, prenosné.
Hydraulickú časť tvorí špirálové teleso so sacím vekom. V telese čerpadla je umiestnené polootvorené obežné koleso, ktoré je uchytené na hriadeli rotora elektromotora. Čerpadlo na saní nemá kôš.
Mechanickú časť tvorí priestor telesa motora. Rotor je uložený v dvoch guľôčkových ložiskách. Mechanická a hydraulická časť sú oddelené mechanickou upchávkou a medzipriestorom, ktorý je čiastočne naplnený ekologickým olejom Ekohyd 46.
Napájanie elektromotora 230V, 50Hz. Prívodný kábel je ukončený dvojpólovou vidlicou.

Prevedenie

AL - špirálové teleso, sacie veko a teleso motora sú z hliníka, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, obežné koleso je zo sivej liatiny, rukoväť je z plastu.

Rozsah dodávky

čerpadlo s plavákom
čerpadlo bez plaváka

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie