NFJU – Fekal

NFJU – Fekal

Čerpadlá sú určené na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody s obsahom vláknin, plynov a drobných častíc max. veľkosti 12 mm, max. špecifická hmotnosť 1500kg/m3, teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Ilustračné zobrazenie

Použitie

Čerpadlá sú určené na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody s obsahom vláknin, plynov a drobných častíc max. veľkosti 12 mm, max. špecifická hmotnosť 1500kg/m3, teplota max. 35 °C.
Maximálny dovolený ponor 10 m.
Používajú sa pri čerpaní vody zo žúmp, stavebných výkopov, pivníc, nádrží, bazénov, a pod.
Prietok od 1 do 4,2 l/s, Dopravná výška od 3 do 9 m.

Konštrukcia

Čerpadlá sú riešené ako monoblokové, prenosné.
Hydraulickú časť tvorí špirálové teleso so sacím vekom. V telese čerpadla je umiestnené polootvorené obežné koleso, ktoré je uchytené na hriadeli rotora elektromotora. Čerpadlo na saní nemá kôš.
Mechanickú časť tvorí priestor telesa motora. Rotor je uložený v dvoch guľôčkových ložiskách. Mechanická a hydraulická časť sú oddelené mechanickou upchávkou a medzipriestorom, ktorý je čiastočne naplnený ekologickým olejom Ekohyd 46.
Napájanie elektromotora 230V, 50Hz. Prívodný kábel je ukončený dvojpólovou vidlicou.

Prevedenie

AL - špirálové teleso, sacie veko a teleso motora sú z hliníka, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, obežné koleso je zo sivej liatiny, rukoväť je z plastu.

Rozsah dodávky

Čerpadlo s plavákom - 600
Čerpadlo bez plaváka - 601
Čerpadlo sa dodáva bez hadicovej prípojky
Pripojovací rozmer výtlaku čerpadla - vnútorný G 5/4"

Typ čerpadla FEKAL Max.
dopravná
výška [m]
Max.
prietok
[l/s]
Otáčky
[1/min]
Výkon
elmot.
[W]
Max. príkon
agregátu
[W]
Menovitý
prúd
[A]
Napätie
v sieti
[V]
Prúdová
hodnota
ističa [A]
Hmotnosť
čerpadla
[kg]
32-NFJU-105-9-AL-600
32-NFJU-105-9-AL-601
10 4,5 2885 550 1500 5,4 230 6 13
12,2
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie