NFJU – Univerzal

NFJU – Univerzal

Čerpadlá sú určené na čerpanie úžitkovej alebo mierne znečistenej a zakalenej vody o špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3 , teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Ilustračné zobrazenie

Použitie

Čerpadlá sú určené na čerpanie úžitkovej alebo mierne znečistenej a zakalenej vody o špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3 , teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.
Používajú sa pri čerpaní vody zo stavebných výkopov, pivníc, nádrží, bazénov, jám, v záhradníctve a pod.
Prietok od 1 do 2,7 l/s, Dopravná výška od 7,5 do 12 m.

Konštrukcia

Čerpadlá sú riešené ako monoblokové, prenosné.
Hydraulickú časť tvorí špirálové teleso so sacím vekom. V telese čerpadla je umiestnené polootvorené obežné koleso, ktoré je uchytené na hriadeli rotora elektromotora. Na sacom veku je umiestnené sacie sito zabraňujúce vniku hrubších nečistôt do čerpadla.
Mechanickú časť tvorí priestor telesa motora. Rotor je uložený v dvoch guľôčkových ložiskách. Mechanická a hydraulická časť sú oddelené mechanickou upchávkou a medzipriestorom, ktorý je čiastočne naplnený ekologickým olejom Ekohyd 46.
Napájanie elektromotora 230V, 50Hz. Prívodný kábel je ukončený dvojpólovou vidlicou.
Čerpadlo je možné dodať aj pre napätie 500 V, 50 Hz.

Prevedenie

AL - špirálové teleso, sacie veko a teleso motora sú z hliníka, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, obežné koleso je zo sivej liatiny, rukoväť a sacie sito je z plastu

Rozsah dodávky

Čerpadlo s plavákom - 600
Čerpadlo bez plaváka - 601
Čerpadlo sa dodáva bez hadicovej prípojky
Pripojovací rozmer výtlaku čerpadla - vnútorný G 5/4"

Typ čerpadla UNIVERZAL Max.
dopravná
výška [m]
Max.
prietok
[l/s]
Otáčky
[1/min]
Výkon
elmot.
[W]
Max. príkon
agregátu
[W]
Menovitý
prúd
[A]
Napätie
v sieti
[V]
Prúdová
hodnota
ističa [A]
Hmotnosť
čerpadla
[kg]
32-NFJU-100-7-AL-600
32-NFJU-100-7-AL-601
14 3,6 2885 550 1010 5,4 230 6 13
12,2
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie