NFM

NFM

Samonasávacie čerpadlá NFM sú vhodné najmä na čerpanie zakalenej vody s obsahom max. 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Uplatnenie nachádzajú v poľnohospodárstve pri čerpaní močoviek, splaškov, zavlažovaní, v stavebníctve pri stavebných prácach, v priemysle vo vodnom hospodárstve a v domácnostiach pri vyprázdňovaní nádrží a pod.
Prietok od 2 do 80 l/s, Dopravná výška od 6 do 26 m.

Použitie

Samonasávacie čerpadlá NFM sú vhodné najmä na čerpanie zakalenej vody s obsahom max. 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Uplatnenie nachádzajú v poľnohospodárstve pri čerpaní močoviek, splaškov, zavlažovaní, v stavebníctve pri stavebných prácach, v priemysle vo vodnom hospodárstve a v domácnostiach pri vyprázdňovaní nádrží a pod.
Prietok od 2 do 80 l/s, Dopravná výška od 6 do 26 m.

Konštrukcia

Hydraulickú časť tvorí teleso čerpadla, v ktorom sa nachádza sací a výtlačný priestor. Medzi telesom čerpadla a sacím nadstavcom je umiestnená spätná klapka, ktorá zabraňuje úniku kvapaliny z telesa späť do sacieho potrubia pri prerušení prevádzky. V telese čerpadla je umiestnené polootvorené obežné kolo, letmo uchytené na hriadeli.
Mechanickú časť tvorí ložiskové teleso, ktoré je zároveň aj upchávkovou časťou. Celý rotor je uložený vo dvoch guličkových ložiskách, ktoré sú mazané tukom.
Čerpadlá sú vybavené mechanickou upchávkou.

Prevedenie

LN - teleso čerpadla, obežné koleso, príložka, sací a výtlačný nadstavec, ložiskové teleso sú zo sivej liatiny, hriadeľ je z konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa je z mosadze.
Materiálové prevedenie čerpadla sa volí podľa čerpanej kvapaliny.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
čerpadlo na spoločnom základovom ráme s pohonom
čerpadlo na podvozku s pohonom
monoblokové prevedenie
podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Samonasávacie kalové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie