NHT

NHT

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%. Uplatnenie nachádzajú pri čerpaní úžitkovej, studničnej a riečnej vody, kondenzátu v horúcovodných systémoch.

Použitie

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%. Uplatnenie nachádzajú pri čerpaní úžitkovej, studničnej a riečnej vody, kondenzátu v horúcovodných systémoch.
Prietok od 1,7 do 160 l/s, Dopravná výška od 2 do 140 m.

Konštrukcia

Čerpadlá NHT sú jednostupňové, špirálové, odstredivé.
Hydraulická časť sa skladá zo špirály, v ktorej je obežné koleso s jednostranným vstupom, uzatvoreného prevedenia s predným a zadným tesniacim kruhom a odľahčovacími otvormi.
Mechanickú časť tvorí ložiskový kozlík, v ktorom je uložený hriadeľ na dvoch radiálnych valivých ložiskách. Ložiská sú mazané olejom. Pri rozoberaní čerpadla nie je potrebné odpojiť špirálu od sacieho a výtlačného potrubia. Čerpadlá NHT sú pravotočivé.
Upchávka pre utesnenie hydraulickej časti sa používa: mäkká povrazcová-preplachovaná uzavretá, zmývaná a odvádzaná. Možnosť použitia mechanickej upchávky u celej rady NHT.

Prevedenie

OL - špirála a veko čerpadla sú z uhlíkovej ocele, obežné koleso je liatinové, puzdro hriadeľa je bronzové, ostatné odliatky sú zo sivej liatiny, hriadeľ je z kvalitnej konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa je oceľová, tesniaci kruh je liatinový.
Použitie iných materiálov ako sú uvedené, je možné po dohode s výrobcom.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
čerpadlo s elektromotorom na základovej doske
s iným pohonom podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Špirálové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie