NHU

NHU

Jedná sa o inovované čerpadlá rady NHT. Čerpadlá NHU sú určené pre čerpanie čistých i mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti a veľkosti zrna max. 0,5 mm do teploty 180 °C pri maximálnej hustote čerpanej kvapaliny 1050 kg/m3 s kyslosťou 6,5 až 7,5 pH.

Použitie

Jedná sa o inovované čerpadlá rady NHT.
Čerpadlá NHU sú určené pre čerpanie čistých i mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti a veľkosti zrna max. 0,5 mm do teploty 180 °C pri maximálnej hustote čerpanej kvapaliny 1050 kg/m3 s kyslosťou 6,5 až 7,5 pH. Zvlášť sú určené na dopravu vody čistej prípadne upravenej pre horúcovodný vykurovací systém. V prípade, že spĺňajú uvedené kritériá môžu sa s výhodou použiť tiež pri čerpaní produktov ropy.
Prietok od 1,7 do 160 l/s, Dopravná výška od 2 do 140 m.

Konštrukcia

Konštrukcia čerpadiel NHU umožňuje demontáž smerom k elektromotoru tak, aby sa nemuselo demontovať sacie a výtlačné potrubie od špirály, čo prináša pri montáži, demontáži, opravách a revíziách radu výhod. Čerpadlo majú sacie hrdlo axiálne, výtlačné hrdlo v polohe T-0. Vo veku čerpadla je vytvorený upchávkový priestor, použitá upchávka je povrazcová. Obežné koleso je radiálneho typu, uzavreté s jednostranným vstupom, na hriadeli je upevnené maticou. Ložisková konzola predstavuje samostatný montážny celok. Hriadeľ je uložený vo valivých ložiskách. Zabránenie vnikaniu vody odkvapkávajúcej z upchávky do priestoru ložísk je riešené odstrekovacím kotúčom. Utesnenie ložiskového priestoru je labyrintovými tesneniami.

Prevedenie

OL - špirála a veko čerpadla z oceľoliatiny 422650, ostatné odliatky zo sivej liatiny, hriadeľ z kvalitnej konštrukčnej ocele, matica obežného kolesa oceľová, tesniaci kruh liatinový.
Použitie iných materiálov ako sú uvedené, je možné po dohode s výrobcom.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
čerpadlo s úplnou hriadeľovou spojkou
čerpadlo s úplnou hriadeľovou spojkou a so základovým rámom pod čerpadlo a motor
čerpadlo s úplnou hriadeľovou spojkou a so základovým rámom pod čerpadlo
čerpadlo s úplnou hriadeľovou spojkou a elektromotorom na delenom základovom ráme

Špirálové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie