NVF

NVF

Čerpadlá NVF sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti.

Použitie

Čerpadlá NVF sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti. Nachádzajú uplatnenie pri čerpaní úžitkovej, studničnej, riečnej vody, kondenzátu v horúcovodných systémoch.
Prietok od 1 do 40 l/s, Dopravná výška od 2,5 do 62 m.

Konštrukcia

Čerpadlá NVF sú jednostupňové, špirálové, odstredivé pre tlak PN 16, odpovedajú norme DIN 24 255. Táto norma predpisuje pripojovacie rozmery a hydraulické parametre čerpadiel. Čerpadlá od rôznych výrobcov ktoré spĺňajú uvedenú normu je možné zamieňať.
Hydraulická časť sa skladá zo špirály, v ktorej je obežné koleso s jednostranným vstupom uzatvoreného prevedenia s predným a zadným tesniacim kruhom a odľahčovacími otvormi.
Mechanickú časť tvorí ložiskové teleso, v ktorom je uložený hriadeľ vo dvoch radiálnych valivých ložiskách v prevedení AZ. Ložiská sú mazané tukom. Pri rozoberaní čerpadla nie je potrebné odpojiť špirálu od sacieho a výtlačného potrubia. Čerpadlá NVF sú pravotočivé.
Upchávka pre utesnenie hydraulickej časti sa používa:
- mechanická podľa normy DIN 24960
- mäkká povrazcová

Prevedenie

LC - špirálová skriňa, obežné koleso, teleso upchávky, teleso kozlíka sú zo sivej liatiny, hriadeľ z konštrukčnej ocele, puzdro hriadeľa je z korozivzdornej ocele.

Materiálové prevedenie čerpadla sa volí podľa čerpanej kvapaliny.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
na základovej doske s elektromotorom spojené cez spojku, alebo ako monoblok
s iným pohonom podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Špirálové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie