NVS

NVS

Samonasávacie čerpadlá NVS sú určené na dopravu čistých kvapalín u ktorých je prvoradou podmienkou spoľahlivé nasatie kvapaliny. Používajú sa vo vodárenských zariadeniach, v chemickom priemysle, v riečnom lodiarstve.

Použitie

Samonasávacie čerpadlá NVS sú určené na dopravu čistých kvapalín u ktorých je prvoradou podmienkou spoľahlivé nasatie kvapaliny. Používajú sa vo vodárenských zariadeniach, v chemickom priemysle, v riečnom lodiarstve. V prevedení 102 sa používajú na dopravu horľavých tekutín (benzín, nafta a pod.) a sú charakterizované ako: Strojné zariadenie skupiny II kategórie 2 (zariadenie pre priestory SNV 2 a SNV 1) teplotnej triedy T3, určené pre výbušnú atmosféru tvorenú parami, plynmi alebo hmlami a používajú sa na dopravu kvapalín odpovedajúcich zápalnými vlastnosťami plynom skupiny IIA.
Nevýbušné prevedenie ex II 2 (1) G X T3
Prietok od 3 do 120 l/s, Dopravná výška od 5 do 55 m.

Konštrukcia

Čerpadlá NVS pozostávajú zo štandardného jednostupňového čerpadla ku ktorému je pripojené malé samonasávacie čerpadlo - samonasávací stupeň. Obidve sú na spoločnom hriadeli. Hriadeľ je uložený v dvoch guličkových ložiskách. Všetky čerpadlá NVS sú pravotočivé.
Upchávka:
- v prevedení 00 je mäkká povrazcová
- v prevedení 100 je mechanická
- v prevedení 102 je mechanická pre čerpanie horľavých látok (benzín, nafta) pre nevýbušné prev.

Prevedenie

LN - špirálová skriňa, obežné koleso hlavného čerpadla a puzdro hriadeľa sú zo sivej liatiny, tesniace kruhy, zahlcovacie puzdro a ložiská hriadeľa v samonasávacom stupni sú z bronzu, obežné koleso samonasávacieho stupňa a matica hlavného obežného kolesa sú z mosadze, hriadeľ je z konštrukčnej
ocele
LB - obežné koleso hlavného čerpadla je z bronzu ostatné dielce sú rovnaké ako u prevedenia LN

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
čerpadlo na spoločnom základovom ráme s elektromotorom
podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Samonasávacie špirálové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie