Ponorné CVRU /CVBU

Ponorné CVRU /CVBU

Čerpacie agregáty CVRU, CVBU sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešaním z veľkých hĺbok a z vrtov.

Použitie

Čerpacie agregáty CVRU, CVBU sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešaním z veľkých hĺbok a z vrtov s menovitou svetlosťou vrtu min. DN 150 /6"/; DN 200 /8"/; DN 250 /10"/a DN 300 /12"/ pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Oblasť použitia čerpadiel: dodávka vody v poľnohospodárstve, v priemysle, dodávka pitnej vody, zvyšovanie tlaku, čerpanie vody z vrtov, studní a vodných nádrží, odvodňovanie v baniach.
Prietok od 3 do 110 l/s, Dopravná výška od 10 do 300 m.

Konštrukcia

Čerpací agregát sa skladá z viacstupňového odstredivého čerpadla a špeciálneho elektromotora prispôsobeného pre prácu pod vodou, výrobca Franklin Electric Nemecko, ktorých rotory sú vzájomne spojené špeciálnou pevnou spojkou, tiež statory sú spojené na pevno. Čerpadlo je odstredivé s rôznym počtom stupňov podľa požadovanej hodnoty dopravnej výšky. Rotor čerpadla tvorí hriadeľ, na ktorý sú postupne nasadené obežné kolesá, spolu s puzdrami a upevnené. Ložiská sú klzné mazané čerpanou vodou. Stator pozostáva zo sacieho telesa, telesa článku a výtlačného telesa so spätným ventilom ukončené výtlačným závitovým hrdlom, veľkosť 15 prírubou, navzájom sú tesnené a stiahnuté spojovacími pásmi alebo skrutkovým spojom.

Prevedenie

LB - obežné kolesá sú z bronzu, teleso článku, teleso sacie a výtlačné so sivej liatiny, púzdra článku sú u CVBU so špeciálnej gumy, u CVRU z bronzu prípadne z nerezu. Spojovacie prvky, púzdra hriadeľa z nerezu, spätný ventil s termoplastu a nerezu.

Rozsah dodávky

čerpací agregát s prívodným káblom
Na zvláštnu objednávku je možné dodať: montážna spona, sací plášť, hladinový spínač s príslušenstvom, motorová ochrana, ovládacia skriňa

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie