QVC

QVC

Čerpadlá QVC sú nízko a strednotlakové vodárenské a chladiace čerpadlá. Používajú sa predovšetkým v komunálnych a priemyselných čerpacích staniciach na čerpanie pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, tiež znečistenej vody.

Použitie

Čerpadlá QVC sú nízko a strednotlakové vodárenské a chladiace čerpadlá. Používajú sa predovšetkým v komunálnych a priemyselných čerpacích staniciach na čerpanie pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, tiež znečistenej vody. Okrem toho majú široké použitie i v ďalších priemyslových a vodohospodárskych sústavách, k účelom prečerpávacím, cirkulačným, chladiacim, závlahovým a iným.
Prietok od 15 do 440 l/s, Dopravná výška od 7 do 133 m.

Konštrukcia

Čerpadlá rady QVC sú konštruované ako špirálové odstredivé jednostupňové. Obežné koleso má dvojitý vstup. Teleso je horizontálne delené v osi hriadeľa, čo umožňuje ľahkú a rýchlu demontáž. Pri rozoberaní nie je potrebné odpojiť sacie a výtlačné potrubia. Hydraulický priestor čerpadla utesňujú hriadeľové povrazcové upchávky, alebo môžu byť použité aj mechanické upchávky.

Prevedenie

LN - teleso čerpadla, obežné koleso je zo sivej liatiny, hriadeľ z konštrukčnej ocele
LB - obežné koleso je z bronzu, hriadeľ z konštrukčnej ocele, ostatné dielce ako v prevedení LN
LO - obežné koleso je z ocele a dodáva sa pre čerpadlá veľkosti 250 - QVC - 530, 300 - QVC - 600, hriadeľ z konštrukčnej ocele, ostatné dielce ako v prevedení LN
Iné materiálové prevedenie so zreteľom na vlastnosti čerpanej kvapaliny.

Rozsah dodávky

čerpadlo s voľným koncom hriadeľa
na základovej doske s elektromotorom spojené cez spojku, alebo monoblok
s iným pohonom podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Špirálové čerpadlá

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie