Vertikálne CVRUV / CVBUV

Vertikálne CVRUV / CVBUV

Čerpacie agregáty sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešanín, z nádrží, zásobníkov a priemyselných bazénov. Sú vhodné pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku.

Použitie

Čerpacie agregáty sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešanín, z nádrží, zásobníkov a priemyselných bazénov. Sú vhodné pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Konštrukcia je riešená do mokrej sacej jamy pri rôznej stavebnej dĺžke až do 12 m. Stavebná dĺžka je vzdialenosť medzi najnižším miestom na čerpadle a čelom pätiek dosky závesu, ktorými dosadá na základový rám. Čerpadlo je konštruované pre priame ponorenie do čerpanej kvapaliny.

Kyslosť čerpanej vody je prípustná v rozsahu 5,8 - 9 pH pri teplote 20°C, obsah piesku vo vode môže byť max 25 g/m3, max veľkosť zrna do 0,3 mm, max teplota čerpanej vody do 90°C.

Konštrukcia

Čerpací agregát sa skladá z viacstupňového odstredivého čerpadla, zo spojovacieho hriadeľa a prírubového elektromotora. Hriadeľ čerpadla a spojovacie hriadele sú vzájomne spojené špeciálnou spojkou so závitom, a tak tvoria jeden rotor. S elektromotorom sú spojené pružnou hriadeľovou spojkou.

Čerpadlo je odstredivé s rôznym počtom stupňov podľa požadovanej hodnoty mernej energie /dopravnej výšky/ s obežnými kolesami radiálneho alebo diagonálneho typu. Rotor čerpadla tvorí hriadeľ, na ktorý sú postupne nasadené obežné kolesá spolu s puzdrami a upevnené. Každé obežné koleso pracuje v článku. Článok a obežné koleso tvoria jeden tlakový stupeň čerpadla. Články spolu so sacím a výtlačným telesom sú medzi sebou tesnené pružným tmelom a navzájom spojené v jeden celok spojovacími svorníkmi alebo skrutkami. Vstup kvapaliny do čerpadla začína cez sacie sito upevnené na sacom telese, výstup z čerpadla je ukončený výtlačným telesom nad základom čerpadla. Uloženie rotora čerpadla je v klzných ložiskách mazaných čerpanou vodou. Celý agregát je upevnený k základu cez výtlačné teleso. Vo výtlačnom telese sú valivé ložiská, ktoré zachytávajú axiálnu silu rotora. Valivé ložiská sú uložené v domci, ktorý je možné posúvať v axiálnom smere. Týmto spôsobom sa nastavuje poloha rotora v statore tak, aby nedochádzalo k zadieraniu rotora. Ložiská sú mazané tukom SKF LGWA2. Vo výtlačnom telese je umiestnená aj mechanická upchávka, ktorá bráni prieniku čerpanej vody do valivých ložísk.

Elektromotor je bežnej konštrukcie, tvar IMV1. Spojenie čerpadla s elektromotorom je prevedené pevnou pružnou hriadeľovou spojkou, ktorá zabezpečuje prenos krútiaceho momentu. Motor je prírubou umiestnený na výtlačnom telese.

Prevedenie

LB – obežné koleso je z bronzu, teleso článku z liatiny a ložiskové teleso z konštrukčnej ocele, puzdra článku sú buď so špeciálnej gumy, bronzu alebo z materiálu Vesconite. Puzdrá hriadeľa a hriadeľové spojky sú z Cr ocele, hriadeľ čerpadla z antikorovej ocele. Spojovacie hriadele, telesá spojovacích hriadeľov, výtlačné teleso sú konštrukčnej ocele.

LC - obežné koleso a teleso článku z liatiny a ložiskové teleso z konštrukčnej ocele, puzdra článku sú buď so špeciálnej gumy, bronzu alebo z materiálu Vesconite. Puzdrá hriadeľa a hriadeľové spojky sú z Cr ocele, hriadeľ čerpadla z antikorovej ocele. Spojovacie hriadele, telesá spojovacích hriadeľov, výtlačné teleso sú konštrukčnej ocele.

Rozsah dodávky

čerpadlo s elektromotorom

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie