Referencie

2000

ZSNP , a.s.

Čerpacia stanica recirkulácie chladiacej vody

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

Oprava častí závlahových systémov ZČS Pribeta

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

Oprava strojno-technologickej časti ČS závlah Hurbanovo

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

Rekonštrukcia ČS závlah Rohožník

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

ČS Teplý Vrch Rimavská Seč 1

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

Rekonštrukcia ČS Svätý Peter

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie