Referencie

2001

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

ČS závlah Včelince

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Čerpacia stanica priesakových vôd

U.S.Steel Košice, s.r.o.
U.S.Steel Košice, s.r.o.

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Dunaja

ČS závlah Bíňa – celková rekonštrukcia

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie