Referencie

2017

Realizácia plávajúcej čerpacej stanice na pontónoch

Plávajúca čerpacia stanica pre petrochemický priemysel s výkonom Q = 400 - 1400 m3/h pri výtlaku 35m.

Realizácia plávajúcej čerpacej stanice na pontónoch
Realizácia plávajúcej čerpacej stanice na pontónoch

Vertikálne čerpadlo CVRUV

Inštalácia vertikálneho čerpadla CVRUV 250C-250-2a pri inovácii čerpadiel chladiacej vody. Dĺžka inštalovaného čerpadla 7,5 metra. Možnosť dĺžky do 12 m.

Vertikálne čerpadlo CVRUV

VS 2x 65-UVHJ-420

Vákuová stanica pre výrobu vákua v prevádzke výroby pneumatík.

VS 2x 65-UVHJ-420
VS 2x 65-UVHJ-420

Výveva 50-UVHJ-190-TC

Vývevový systém v materiálovom vyhotovení TC - titán s mechanickými upchávkami s bariérou podľa plánu API53A.
Vývevový systém určený do technológie dechlorácie.

Výveva 50-UVHJ-190-TC
Výveva 50-UVHJ-190-TC

ČS zasnežovania SZCYRK - Poľsko

Realizácia modernizácie a zvýšenia výkonu čerpacej techniky technológie zasnežovania.

ATS CVRV 1303

Dodávka a inštalácia automatickej tlakovej stanice (ATS) pre hutnícky priemysel. Výkon ATS 35-75 l/s pri výstupnom tlaku 6 bar.

ATS CVRV 1303
ATS CVRV 1303
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie