Referencie

2002

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu

ZČS Chynorany pre HYDRO Topoľčany

Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu
Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu

Slovakofarma Hlohovec

Vákuový systém vo farmaceutickom priemysle

Slovakofarma Hlohovec
Slovakofarma Hlohovec

Novácke chemické závody, a.s.

Vákuová stanica odplyňovania PO

Novácke chemické závody, a.s.
Novácke chemické závody, a.s.
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie