Referencie

2006

Gascontrol, s.r.o.

Uzavretý okruh chladiacej vody degazačnej stanice banských diel

Novácke Chemické Závody, a.s.

Vákuový systém pre odsávanie VC

RAUTENBACH, s.r.o.

Vyprázdňovanie nádrží v technológii kalenia kovov

RAUTENBACH, s.r.o.
RAUTENBACH, s.r.o.

Novácke chemické závody, a.s.

Vákuový systém technologického podtlaku

ZSNP, a.s.

Prečerpávacia stanica FC

ZENTIVA PRAHA a.s.

Vákuový systém výroby vo farmaceutickom priemysle

ZENTIVA PRAHA a.s.
ZENTIVA PRAHA a.s.

RAUTENBACH, s.r.o.

Dodávka a montáž technológie zvýšenia chladiaceho výkonu ČS

Žilinská teplárenská, a.s.

Dodávka a montáž čerpadla chladiacej vody s technológiou riadenia

ZSNP, a.s. Závod VUM

Čistý vnútorný okruh chladenia

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie