Referencie

2008

Ski Centrum Banská Štiavnica

ČS zasnežovania lyžiarskeho strediska Banská Štiavnica

Novácke chemické závody a.s.

Vákuový systém technologického podtlaku

Technológie Slovensko, s.r.o.

Vodné hospodárstvo linky na úpravu kameniva

Gascontrol, s.r.o.

Dodávka technológie degazácie banských priestorov – Tri degazačné stanice

IMG BOHEMIA s.r.o.

Vákuový systém technologického podkladu

Východoslovenské stavebné hmoty a.s, Turňa nad Bodvou

ČS zdroju priemyselnej vody v prevádzke betonárne – Dve prevádzky

Východoslovenské stavebné hmoty a.s, Turňa nad Bodvou
Východoslovenské stavebné hmoty a.s, Turňa nad Bodvou

ZENTIVA PRAHA a.s.

Vákuový systém FARMABLOK

ZENTIVA PRAHA a.s.
ZENTIVA PRAHA a.s.

HCP čerpacia technika

Vákuový systém NEXIS

ZENTIVA PRAHA a.s.

Vákuový systém SATELIT

ZENTIVA PRAHA a.s.

Continental Matador Rubber

Vákuový systém pri výrobe pneumatík

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie