Výroba

  • výroba dielcov a kompletovanie výrobkov nášho výrobného programu
  • výroba zváraných konštrukcií
  • kooperácie v strojnom opracovaní
  • dynamické vyvažovanie rotorov na dynamickej vyvažovačke SCHENCK
  • povrchová úprava výrobkov v striekacej kabíne Blowtherm
  • tepelné spracovanie
  • strojné opracovanie vysokolegovaných materiálov
  • skúšanie – tlakové skúšky, meranie hydraulických parametrov čerpadiel, vývev, s vystavením protokolov

 


Vyvažovacie pracovisko rotorov SCHENCK
Zváracie pracovisko

Priestory skúšobne
Povrchová úprava výrobkov v striekacej kabíne Blowtherm
Výroba
Výroba
Výroba
Výroba
Výroba
Výroba
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie