Cukrovarnícke čerpadlá

DSP

Čerpadlá DSP sú určené pre ťažkú a trvalú prevádzku v cukrovaroch k doprave difúznej šťavy, kalovej šťavy filtrovanej ľahkej i ťažkej, ďalej k vysladzovaniu saturačného kalu a pre dopravu brydovej vody z vákua do max. teploty 105°C.

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie