Čerpadlá

Vertikálne odstredivé článkové čerpadlá CVRV INLINE sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody bez mechanických primiešanín. Sú určené pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku.

Čerpacie agregáty sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešanín, z nádrží, zásobníkov a priemyselných bazénov. Sú vhodné pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku.

Čerpacie agregáty CVRU, CVBU sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešaním z veľkých hĺbok a z vrtov.

NBD

Čerpadlá NBD sú určené na hydraulickú dopravu abrazívnych hydrozmesí. Môžu sa použiť i na čerpanie iných kvapalín, pokiaľ ich parametre a materiálové vyhotovenie vyhovujú pre danú kvapalinu.

NBV

Čerpadlá NBV sú určené na čerpanie abrazívnych hydrozmesí. Môžu dopravovať škvaru, popoľček, štrk, zeminy a ďalšie látky plávajúce na vode.

NBA

Čerpadlá NBA sú určené na čerpanie abrazívnych hydrozmesí. Môžu dopravovať škvaru, popoľček, štrk, zeminy a ďalšie látky plávajúce na vode.

NVA

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%.

NHA

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%.

NVF

Čerpadlá NVF sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti.

NVM

Prednosťou čerpadiel je ich použitie pri čerpaní cirkulujúcej vody v nízkotlakých vykurovacích systémoch. Slúžia k čerpaniu úžitkovej vody, prípadne znečistenej s obsahom bahna do 2%, alebo s obsahom najviac 7% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín (piesok, drť a pod.)
Prietok od 1,5 do 20 l/s, Dopravná výška od 5 do 30 m.

NHT

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%. Uplatnenie nachádzajú pri čerpaní úžitkovej, studničnej a riečnej vody, kondenzátu v horúcovodných systémoch.

NHU

Jedná sa o inovované čerpadlá rady NHT. Čerpadlá NHU sú určené pre čerpanie čistých i mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti a veľkosti zrna max. 0,5 mm do teploty 180 °C pri maximálnej hustote čerpanej kvapaliny 1050 kg/m3 s kyslosťou 6,5 až 7,5 pH.

QVC

Čerpadlá QVC sú nízko a strednotlakové vodárenské a chladiace čerpadlá. Používajú sa predovšetkým v komunálnych a priemyselných čerpacích staniciach na čerpanie pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, tiež znečistenej vody.

BQZ

Čerpadlo BQZ je určené najmä pre závlahové, odvodňovacie a prečerpávacie účely. Je vhodné na čerpanie čistej, prípadne znečistenej vody bez vláknitých alebo pevných primiešanín. Prietok od 28 do 125 l/s, Dopravná výška od 3 do 18 m.

NVS

Samonasávacie čerpadlá NVS sú určené na dopravu čistých kvapalín u ktorých je prvoradou podmienkou spoľahlivé nasatie kvapaliny. Používajú sa vo vodárenských zariadeniach, v chemickom priemysle, v riečnom lodiarstve.

NFT

Čerpadlá NFT nájdu uplatnenie v materiálovom prevedení LC a TJ pri čerpaní surových kalov v mestských a priemyselných kanalizačných čistiarňach, pri čerpaní potravín (zemiaky, hrach).

NFJ

Čerpadlá sú určené pre činnosť v mestských a priemyselných kanalizačných čistiarňach v poľnohospodárstve, cukrovarníctve, konzervárňach, hutníckom a papierenskom priemysle. Sú určené hlavne na dopravu znečistených kvapalín s vláknitými časticami, majúcimi schopnosť vytvárať spletence, textil, papier bez obsahu plynov.
Prietok od 5 do 65 l/s, Dopravná výška od 2 do 20 m.

NFK

Čerpadlá sú určené pre činnosť v mestských a priemyselných kanalizačných čistiarňach v poľnohospodárstve, cukrovarníctve, konzervárňach, hutníckom a papierenskom priemysle. Sú určené pre kvapaliny znečistené pevnými látkami, na dopravu suspenzií, kašovitých kvapalín bez obsahu plynov.
Prietok od 5,5 do 116 l/s, Dopravná výška od 2 do 40 m.

NFR

Čerpadlá sú určené pre činnosť v mestských a priemyselných kanalizačných čistiarňach v poľnohospodárstve, cukrovarníctve, konzervárňach, hutníckom a papierenskom priemysle.

NFQ

Čerpadlá NFQ sú určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody. Samonasávacia schopnosť čerpadiel je z hĺbky do 7 m. Čerpadlá sú vhodné najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.
Prietok od 1,4 do 34 l/s, Dopravná výška od 5 do 26,5 m.

NFM

Samonasávacie čerpadlá NFM sú vhodné najmä na čerpanie zakalenej vody s obsahom max. 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Uplatnenie nachádzajú v poľnohospodárstve pri čerpaní močoviek, splaškov, zavlažovaní, v stavebníctve pri stavebných prácach, v priemysle vo vodnom hospodárstve a v domácnostiach pri vyprázdňovaní nádrží a pod.
Prietok od 2 do 80 l/s, Dopravná výška od 6 do 26 m.

DSP

Čerpadlá DSP sú určené pre ťažkú a trvalú prevádzku v cukrovaroch k doprave difúznej šťavy, kalovej šťavy filtrovanej ľahkej i ťažkej, ďalej k vysladzovaniu saturačného kalu a pre dopravu brydovej vody z vákua do max. teploty 105°C.

Čerpadlá sú určené na čerpanie úžitkovej alebo mierne znečistenej a zakalenej vody o špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3 , teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Čerpadlá sú určené na čerpanie úžitkovej alebo mierne znečistenej a zakalenej vody o špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3 , teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Čerpadlá sú určené na čerpanie značne znečistenej odpadovej vody s obsahom vláknin, plynov a drobných častíc max. veľkosti 12 mm, max. špecifická hmotnosť 1500kg/m3, teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Čerpadlá sú určené na čerpanie úžitkovej alebo mierne znečistenej a zakalenej vody o špecifickej hmotnosti do 1050 kg/m3, teplota max. 35 °C. Maximálny dovolený ponor 10 m.

Samonasávacie čerpadlo 65-FEKA je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 6 m.

Samonasávacie kalové čerpadlá HRON sú riešené ako mobilné protipovodňové a hasičské čerpacie stanice určené predovšetkým na použitie pri krízových a živelných udalostiach na odčerpávanie záplavových vôd, vôd z výkopov a hasenie požiarov v exteriéri. Sú schopné čerpať zakalenú vodu s obsahom do 5 % hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Prietok od 2 do 80 l/s pri dopravnej výške od 6 do 26 m.

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie