Vývoj a projekcia

Vývoj

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov. Zvyšovanie flexibility pri vývoji nových výrobkov a modifikácii existujúcich produktov upevňuje postavenie u tradičných odberateľov a umožňuje oslovovať nových partnerov na domácom a zahraničnom trhu.
Vývoj výrobkov v spoločnosti sa opiera o tím skúsených pracovníkov s dlhoročnou praxou, ktorý je pravidelne doplňovaný absolventmi technických univerzít.
Odborný potenciál je skĺbený s moderným technickým vybavením a intenzívnou podporou. Využívané sú moderné meracie prístroje, k dispozícii je široká experimentálna základňa. Konštrukcia využíva najmodernejšie programové vybavenie, ktoré zvyšuje kvalitu práce konštruktérov. Program Simulation CFD umožňuje overenie digitálnych prototypov a vyladenie hydraulických návrhov. Všetky tieto predpoklady umožnili priniesť v našich výrobkoch jedinečné a inovatívne riešenia, ktoré posúvajú technickú úroveň čerpadiel a vývev na vyššiu úroveň.

Projekcia

V záujme ponúknuť zákazníkom kompletné služby, pracovníci technického oddelenia tvoria projektovú dokumentáciu. Dokumentácia je dodávaná v rámci komplexnej dodávky čerpacích alebo vákuových staníc, alebo ako samostatná dodávka dokumentácie. Návrh projektu a dokumentácia sú spracované v 3D modelovacích programoch, ktoré zabezpečujú vysokú presnosť a kvalitu riešenia potrubných trás. Náš tím technikov má rozsiahle skúsenosti s návrhom technologických celkov v oblasti dopravy a úpravy kvapalín, pár a plynov.

Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
Vývoj a projekcia
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie